HRM-consultancy Blanquart: Omdat moeilijk niet onmogelijk is
We reiken
middelen
aan

BlanquART-TCC en Human Resource
Management: een overzicht en nieuws

BlanquART-TCC staat voor de kunst van het aanleren van noodzakelijke vaardigheden (training), voor het begeleiden van mensen en bedrijven naar een optimaal en blijvend resultaat (coaching) en voor het geven van advies bij de aanpak van diverse problemen (consulting).
Wat moeilijk is, is niet onmogelijk. Vanuit deze visie pakt BlanquART-TCC problemen aan op vlak van Human Resource Management. Hiervoor komen we ter plaatse in uw bedrijf om via gesprekken, observatie, analyse en advies problemen op te sporen en specifieke, zorgvuldig uitgewerkte en duurzame oplossingen aan te reiken.

Eigenschappen

Bij het achterhalen van mogelijke hinderpalen, moeilijkheden of storingen en het vervolgens aanbieden van oplossingen, advies en rendement, houden we steeds rekening met sociale, economische, maatschappelijke, menselijke en bedrijfsethische factoren.
De manier waarop dit gebeurt, is vernieuwend voor de sector. Na langdurig onderzoek en talloze gesprekken met mensen uit de bedrijfswereld, ontwikkelde BlanquART-TCC een consultancytechniek die het efficiëntste van de traditionele technieken behoudt, in combinatie met compleet nieuwe invalshoeken.

Onze diensten

Bedrijven en organisaties
 • Onderzoek naar problemen en aanreiken van oplossingen binnen Human Resource Management
 • Opvolging van de resultaten en de vooruitgang
 • Opleidingen en trainingen op maat voor individuen, groepen en teams (werknemers, werkgevers, leidinggevenden)
 • Voordrachten en presentaties volgens uw eigen interessevelden
Studenten
 • Studiebegeleiding
 • Thesisbegeleiding
 • Bijlessen
 • Voorbereiding op de Vlaamse examencommissie (middenjury)
Particulieren
 • Cursussen (korte of lange duur)
 • Voordrachten
 • Presentaties