MySite imageblock om zelf foto's toe te voegen
Kom
Zie
Overwin

Wat biedt BlanquART-TCC aan studenten en hoe?

Studenten worden tijdens hun hele studiecarrière vaak geconfronteerd met problemen die ze niet helemaal of niet alleen de baas kunnen. BlanquART-TCC komt deze problemen tegemoet via individuele begeleiding, gekenmerkt door een persoonlijke en doeltreffende aanpak. Het gehele begeleidingstraject wordt volledig aangepast aan de persoonlijkheid en de noden van de student, wat resulteert in een hoog rendement. De jeugdige methodiek die we bij studiebegeleiding toepassen, zorgt ervoor dat studenten niet het gevoel krijgen nog meer uren op de schoolbanken te spenderen, wat de drempel om begeleiding te zoeken, te krijgen en vol te houden voor studenten verlaagt.
In een aangename sfeer en in goede verstandhouding krikken we het zelfvertrouwen op, leren we studenten hoe ze studieproblemen zelf aan kunnen pakken en verzetten we samen bergen (werk).

 

Diensten voor studenten

Problemen en tekorten op studiegebied kunnen heel verscheiden zijn. Het begeleiden van studenten is bij ons dan ook heel uiteenlopend. BlanquART-TCC biedt aan studenten uit het secundair en het hoger onderwijs (avondschool, hogehool en universiteit):

 • Studiebegeleiding

  Leren studeren, planning, efficiëntie, organisatie, motivatie, ondervraging, opvolging, inzicht in de leerstof bewerkstelligen, verbanden aantonen, structuur aanbrengen in cursussen, ...

 • Bijles

  BlanquART-TCC is gespecialiseerd in volgende domeinen, maar op aanvraag kunnen andere vakken ook gegeven worden:
  Talen: Nederlands, Frans, Engels
  Humane vakken: filosofie, ethiek, religie, cultuurwetenschappen, psychologie, sociologie, antropologie
  Geschiedenis
  Aardrijkskunde
  Recht
  Economie
  Bedrijfsbeheer

 • Thesis-, eindwerk-, masterproef- en paperbegeleiding

  Vormelijk, grammaticaal, inhoudelijk, structurele opmaak
  Plannen en organiseren
  Hulp bij opzoekingswerk

 • Voorbereiding op het afleggen van examens voor de Vlaamse examencommissie (middenjury)

       ASO, TSO, KSO en BSO