MySite imageblock om zelf foto's toe te voegen
We reiken
middelen
aan

Wat kan BlanquART-TCC voor u betekenen
en hoe?

Iedereen is anders, heeft een eigen karakter, persoonlijkheid, talenten en tekorten. BlanquART-TCC ziet dit als een troef, eerder dan een obstakel. In tegenstelling tot veel traditionele consultancytechnieken, proberen wij mensen niet te veranderen. We respecteren iedereen in zijn eigen waardigheid en uniciteit en vertrekken vanuit deze visie om een gepersonaliseerde aanpak toe te passen. Het veranderen van de persoonlijkheid van mensen is onmogelijk en onnodig. Daarom spitst BlanquART-TCC zich toe op het aanreiken van nieuwe denkwijzen die ertoe leiden dat problemen vanuit nieuwe invalshoeken benaderd, opgespoord, aangepakt en opgelost worden. Onder meer hierin is BlanquART-TCC heel vernieuwend. Waar traditionele consultancytechnieken vaak alleen maar of voornamelijk een psychologische aanpak (gedragsverandering) hanteren, combineert BlanquART-TCC deze aanpak met een filosofische (aanreiken van nieuwe manieren van denken) en een sociologische (functioneren van groepen). BlanquART-TCC combineert met andere woorden het beste van de traditionele consultancytechnieken met nieuwe, eigen uitgewerkte technieken. Het samenspel van psychologie, filosofie en sociologie maakt BlanquART-TCC zo vernieuwend.
BlanquART-TCC biedt hiertoe een totaalpakket, bestaande uit het opsporen van tekorten (binnen Human Resource Management), begeleiding, bemiddeling, opleiding en opvolging.

Bedrijven en organisaties

Voor bedrijfsleiders, opleidingscoördinators, leidinggevenden, managers, de personeelsdienst en personeelsleden.

Studenten

Voor scholieren (BSO, TSO, KSO, ASO), studenten aan de hogeschool of universiteit, studenten die een avondopleiding of volwassenonderwijs volgen.

Particulieren

Voor iedereen, jong en oud, die leergierig is en zijn kennis omtrent bepaalde onderwerpen wil verruimen.